Mẫu gốm ốp

Sân vườn tiểu cảnh chuyên cung cấp các mẫu gốm ốp tường ốp chân tường cho những công trình thi công sân vườn tiểu cản trên toàn địa bạn Hà Nội và miền bắc. Hãy tham khảo những mẫu gốm của chúng tôi.

Mẫu gốm            3 socghi

3 sọc đen                                                                                                                   3 sọc ghi

3 sockem            3 soctrang

3 sọc kem                                                                                                                 3 sọc trắng

6 sockem            6 socnau

6 sọc kem                                                                                                                 6 sọc nâu

6 soctrang             6 socxanh

               6 sọc trắng                                                                                             6 sọc xanh

221               222

                     221                                                                                                                                    222

222+221                       223

                           222+ 221                                                                                                                                     223

226                              311

                              226                                                                                                                                      331

312                                313

                           312                                                                                                                                          313

314                                       551

                            314                                                                                                                                                551

552                                       553

                      552                                                                                                                                      553

554                                         555

                              554                                                                                                                                      555

556                                         557

                              556                                                                                                                                        557

558                                             559

                              558                                                                                                                                             559

560(DEN)                                            1703

        560 (Đen)                                                                                                                                                   1703

2501                                  2502

            2501                                                                                                                                                      2502

2503ghi                                               2504

                  2503                                                                                                                                                     2504

2505                                      2507 mau nau

                    2505                                                                                                                                                       2507

7202                            7281

                       7202                                                                                                                                                7281

7282                         7283

                             7282                                                                                                                                          7283

7284                                      7285

                                   7284                                                                                                                                        7285

7286                                7288

                                7286                                                                                                                                          7288

9667                                 9668

                           9667                                                                                                                                 9668

9903                                   9906

                            9903                                                                                                                                      9906

9909                              15302

                                9909                                                                                                                                  15302

15306                                17501

                                       15306                                                                                                                                    17501

17502                                                  17504

                           17502                                                                                                                                           17504

17506                                                   17507

                      17506                                                                                                                                                  17507

Leave a Comment