mâu non bộ

 

 

 

DSC02050

thi công non bộ cho công ty đường sắt yên viên cầu đuống gia lâm hà nội,công trinh đươc thi công thang 6 -2014 ,hon non bộ đươc kết hơp với thác nươc chảy tuần hoàn để tạo ô sy cho cá và thêm phần sinh động

 

Leave a Comment