Các dòng đá chuyên để ốp tường rào và làm tranh đá

Đá bóc đen có KT 10×20

Đá bóc vàng KT 10×20

Đá chẻ trắng sữa 10×20

Đá ghép 4 màu KT 10×50

Đá ghép đen Nghệ An có KT 10×50

Đá ghép vàng Nghệ An có KT 10×50

Đá ghép đen Đà Nẵng có KT 10×50

Leave a Comment