Đá núi làm hòn non bộ

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại đá lũa, đá tai mèo dùng để dựng hòn non bộ. Tiểu cảnh non bộ được biết đến từ lâu nó được coi như là một sản phẩm mô hình thiên nhiên thu nhỏ

da-lua1

Leave a Comment