Đá núi Ninh Bình và sỏi quậy vàng

Đá núi dùng để dựng thác hoặc làm hòn non bộ

sỏi quậy

Sỏi quậy dùng làm bo bờ vườn với nhiều kích thước từ nhỏ tới to

sỏi quậy 1

 

đá núi

Leave a Comment