Sân vườn tiểu cảnh

Đá núi Ninh Bình và sỏi quậy vàng

Đá núi dùng để dựng thác hoặc làm hòn non bộ

Sỏi quậy dùng làm bo bờ vườn với nhiều kích thước từ nhỏ tới to

 

Exit mobile version