Sân vườn tiểu cảnh

Đá tự nhiên lát sân vườn biệt thự

Đá băm mặt trừ viền xanh đen

Exit mobile version