Đá Xanh được sản xuất từ Thanh Hóa

Đá xanh với nhiều kích cỡ khác nhau 10x10x2 hoặc 15x15x2

đá băm mặt tự nhiên

Đá băm mặt toàn phần có hai màu xanh và đen với nhiều kích cỡ 30×30; 40×40; 30×60

đá thanh hóa 1

đá thanh hóa

Leave a Comment