Hoa mắt nai

Cây Hoa mắt nai thuộc dạng thân cỏ, một năm, thân mọc thẳng đứng, Mắt nai mọc thành bụi nhỏ cao khoảng 40 – 50 cm, cây có khả năng phân cành mạnh, bộ tán tròn. Tuy là loài thân có nhưng thân cành cứng khỏe, khả năng chống đổ cao.

Mắt nai là cây rễ chùm, bộ rễ khỏe, lan rộng theo chiều ngang, rễ mọc gần trên lớp đất mặt.  Lá  cây hoa mắt nai mọc đối, có hình giáo, gốc hình tim, đầu thuôn, mép lá có răng cưa nhỏ, cuống lá dài. Lá  có một ít lông tơ, phiến lá màu xanh bóng.

Leave a Comment