Mẫu tranh đá con cá chép

Cá chép biểu tượng cho sự kiên trì, tinh thần vượt khó ý chí vươn lên thông qua sự tích cá chép hóa rồng hay cá chép vượt vũ môn.

Tranh đá với hình ảnh con cá chép được hiện rõ ngay trên nền tường trống nhà mình. Chú cá chép được bới lượn dưới ao sen.

cachep2 conca-chep concachep1

Leave a Comment