Mẫu tranh đá nhà anh Văn- Xuân Mai- Hà Nội

Mẫu tranh đá trên được thi công nhà anh Văn – tháng 10/2016. Tranh đá sơn thủy hữu tình được sử dụng nhiều loại đá như đá chẻ trắng, chẻ vàng, chẻ đỏ, sóng lệch lai, cát kếch tím, sỏi trắng, sỏi vàng, sỏi đen…

tranhda1

Mẫu tranh đá trên miêu tả về cảnh biển được sử dụng các loại đá như chẻ trắng, chẻ vàng, sóng lệch lai…

Leave a Comment