Đá bước dạo – Dạng đá thớt

Liên hệ

Loại : đá bước dạo

Kích thước: nhiều kích thước

Xuất sứ: 100% tự nhiên

Danh mục: