Tranh gốm mang đậm bản sắc dân tộc

Tranh gốm chợ quê
Tranh gốm chợ quê

Bức 1: tranh nói về sự tích về dân ca quan họ của tỉnh Bắc Ninh, in dấu đậm về bản sắc của dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh.

Bức 2: Tranh nói về làng quê, người Việt cổ xưa có những phiên chợ giản dị mang đầy bản sắc dân tộc.

Bức 3: Tranh thể hiện một điểm tích của một người làm quan hay được gọi là bức vinh quy bái tổ hoặc có thể gọi là áo gấm về làng .

Leave a Comment