Tranh gốm ốp tường rào nhà anh Hải- Bắc Ninh

Tranh dùng ốp tường dào
Tranh dùng ốp tường dào

Tranh ốp thường được ốp vào những vị trí tường rào, ô lõm.kết hợp đắp phào chỉ tạo khung.

Tranh gốm thường được sử dụng cho nhà thờ, nhà từ đường, nhà phú ông, nhà phú hộ. Sử dụng cho khu vực sân vườn tạo ra không một không gian đậm chất việt đầy cổ kính.

Leave a Comment